MAKATON Eğitimleri

Bu yaz eğitimcimiz Özce Zeynep AKÇIN’ın gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretinde, İngiltere’de birkaç yıl içerisinde resmi dil haline gelecek ve tüm halka öğretilerek özel gereksinimli çocukların sosyal hayat içerisinde daha sorunsuz yer almasını sağlayacak karma dil programı Makaton eğitimi AçıkBeyin bünyesinde verilmeye başlandı.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinde en çok akademik beceriler ile fiziksel düzenlemeler sadece Türkiye’de değil, İngiltere’de de dikkat çekiyor. Halbuki hem tüm yaşamımız sosyalleşme ve iletişim ekseninde döndüğü hem de akademik becerileri kazandırmak etkileşim ve iletişim yoluyla olduğu düşünüldüğünde dil ve konuşma becerileri eğitimin merkezine oturuyor. Özel eğitimciler olarak dil becerileri üzerine yaptığımız çalışmalar yetersiz kalabiliyor. Bu eksikliği farkeden İngiltere, sadece özel gereksinimli çocuklara değil, tüm halka Makaton eğitimi vererek bu sorunu aşmayı planlıyor.

Özel gereksinimli çocuklarımızda büyük çoğunlukla alıcı dil becerileri ilerlerken ifade edici dil becerilerinde tıkanabiliyoruz. Bunun birçok sebebi var. Beyinde alıcı dil ile ifade edici dilin farklı bölgeler tarafından yönetilmesi, bu bölgeler arası yolaklar, ya da ifade edici dil becerilerinin dışavurumu için gerekli motor becerileri yöneten bölgeler gibi.

Makaton, İngiltere’de sadece otizmlilerde değil, Down sendromu, Serebral palsi ya da iletişim problemi yaşayan NGG bireyler gibi farklı gruplarda da uygulanan multimodal bir iletişim yöntemi programı. İşaret dili, jest, mimik, beden dili gibi birden fazla iletişim biçimine dayanmakta. Bu sayede beyindeki farklı bölgesel problemlere göre şekillendiriliyor. Çocukların yapabildiklerine odaklanarak, dil açısından en üst düzeyde fayda sağlanıyor.

Ayrıca iletişimin yanı sıra okuma-yazma eğitimini de destekleyen bir dil programı Makaton. Disleksi ve disgrafi için İngiltere’de okuma-yazma eğitiminde de kullanılıyor.

Makaton yaş grubu ayırt etmeksizin bebek işaret dili eğitimi verilen 6 aydan, yetişkinliğe kadar kullanılabiliyor. Hikayeler, drama, şarkılar gibi etkinliklerle desteklenen programla, iletişime geçmenin ve iletişimin işlevselliğini fark eden özel gereksinimli bireyde sesli çıktılar artıyor ve sözlü iletişim gelişiyor. Kendini ifade edememekten dolayı ortaya çıkan öfke problemleri ve saldırganlık da azalıyor. Seanslarda çalışılan etkinlikler ev ortamında da tekrar edilerek eğitimin etki hızı ve kalıcılık sağlanıyor.

MAKATON eğitimleri hakkında detaylı bilgiler için AçıkBeyin ofisimizi arayabilirsiniz: 0216-3564969

MAKATON EĞİTİM UYGULAMA: Özce Zeynep AKÇIN (NöroBilim MSc; Özel Eğitim Uzman Öğretici; Makaton Dil Programı Uygulayıcısı; NöroPlay Oyun Terapisi Uygulayıcısı)

Menü