Blog

Birlikte Başarmak: İletişim ve Takım Çalışması

AMAÇ: Birlikte Başarmak eğitimi, takım olma, güven ve uyum konularını içeren, yaratıcı drama yöntemi ile yapılandırılmış bir eğitimdir. Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Katılımcıların, önceden yazılmış bir metin olmadan, kendi yaratıcı buluşları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları canlandırmalardır. Hemen her yaş grubuna dönük olarak her mekanda, her konuyu işlemek için uygulanabilir. Bu haliyle yaratıcı drama, yaratıcılık ve doğaçlamalar yoluyla bir öğrenme yöntemidir.

KİMLER KATILABİLİR?: Birliğin gücüne sahip olmak isteyen herkes…

SÜRE: 2 Saatlik ya da 1 Günlük Eğitim

 

Menü