Çocuklar İçin Origami Sanat Atölyesi

AMAÇ: Origami, eğlenceli bir sanat dalı olmasının yanı sıra kinestetik öğrenme yöntemidir. Öğrenmenin farklı yolları arasında bağlantı kurarak daha etkin bir öğrenmeyi ve bilgi edinmeyi…
Çocuklar İçin Origami Sanat Atölyesi

İçsel Yolculuk Hikayeleri

AMAÇ: İş ve sosyal hayatımızda karşımıza çıkan engelleri aşmak, sorunları çözmek ve daha mutlu bireyler olmak için kadim bilgeliğin yol göstericiliğinden yararlanmaya ihtiyaç duyarız. İçsel…

Çocuklar İçin Masal Atölyesi

AMAÇ: Bütün insanlığın ortak düşü olan masallar, nesilden nesile aktarılmış ve bireylere çocukluktan itibaren yaşanılan sorunlar karşısında zeki ve sorun çözücü olmasını, sezgi ve değerlerle…

Çocuklar İçin Yaratıcı Yazım Atölyesi

AMAÇ: Her çocuk yaratma içgüdüsüyle hayaller kurarak yazı yazabilir. Fakat çocuklar geleneksel anlayışın “giriş- gelişme-sonuç” kalıbına takılarak kendi duygu ve düşüncelerinden uzak metinlere kayabiliyorlar…

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama

AMAÇ: Drama, eğitsel amaçlar yolunda öğrencilerin zihinleri ve duygularına odaklanan bir süreçtir. Bu süreçte oyun ve tiyatronun çeşitli biçimleri yer alır; hayali düşüncenin, empati,…

Çocuklar için Haiku Atölyesi

AMAÇ: Japon şiir türü olan Haiku; şâirin doğadan, renklerden, mevsimlerden veya insanlardan yakaladığı bir ânı konu alır. Haiku; semboller kullanılarak derin bir anlamla tanımlanan 17…
Çocuklar için Haiku Atölyesi
Menü