Blog

AMAÇ: Bütün insanlığın ortak düşü olan masallar, nesilden nesile aktarılmış ve bireylere çocukluktan itibaren yaşanılan sorunlar karşısında zeki ve sorun çözücü olmasını, sezgi ve değerlerle donanımlı olmasını sağlayarak iyiye ve doğruya yönelmesi açısından eğitici olmuştur.

Bu masal atölyesinde çocukların duygusal ve bilişsel eğitimleri kapsamında soyut düşünmelerini, neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmelerini sağlayan masalların peşinde hayallerimizi ve yaratıcılığımızı yanımıza alarak maceralarla dolu bir yolculuğa çıkacağız.

KİMLER KATILABİLİR?: 7-8, 9-11 ve 12-14 Yaş arasındaki çocuklar

SÜRE: 1 Saat 30 Dakika

EĞİTMEN: Didem Köktaş

Menü