Blog

AMAÇ: Drama, eğitsel amaçlar yolunda öğrencilerin zihinleri ve duygularına odaklanan bir süreçtir. Bu süreçte
oyun ve tiyatronun çeşitli biçimleri yer alır; hayali düşüncenin, empati, özdeşleşme ve kişileştirme yoluyla
eyleme dönme sürecine hizmet edebilecek her tür oyun, rol oynama, doğaçlama ve benzeri yaratıcı
etkinliklerdir. Dolayısıyla drama tüm bu etkinlikleri kapsayan bir kavramdır.

KİMLER KATILABİLİR?: 7-14 yaş arası tüm çocuklar…

EĞİTMEN: Seda Sever

Menü