MADDE 1: İPTAL VE DİĞER HÜKÜMLER

1/A – AçıkBeyin düzenlemiş olduğu kampa ait program ve içerik detaylarını web sitesi üzerinden duyurmaktadır. Firma program ve eğitimler / eğitmenler ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1/A.1 – Kampa katılımdan cayma hakkı 1/A.1 maddesindeki mücbir haller ve bunların belgelenmesi durumu haricinde bulunmamaktadır.

1/A.2 – İptal edilmeksizin kampa giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle AçıkBeyinin düzenlediği kampa geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

1/B – Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bedel farkı doğar ise kampa giriş anında tahsil edilir.

1/C – Kayıt anında rezervasyon bedelinin tamamı tahsil edilecektir. Ücretin tamamının ödenmemiş olması durumunda kesin kayıt yapılmış sayılmayacak ve tüketici bu kampa katılım hakkına sahip olamayacaktır. Ücret ile taksitlendirme sadece bankaların sağladığı imkanlarla kısıtlıdır, AçıkBeyin her hangi bir taksitli ödeme seçeneği sunmamaktadır.

1/D – Müşteri tarafından talep edilen tarih, oda tipi değişiklik işlemlerinde; gerçekleştirilen her işlem için hizmet bedeli tahsil edilebilinir.

1/E – Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tesisin onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı AçıkBeyin firmasının inisiyatifindedir.

1/F – Müşteri Konaklama alanıyla ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle AçıkBeyin’e  bildirmek zorundadır anlaşma olmaması durumunda akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde AçıkBeyin sorumlu tutulamayacaktır.

 

MADDE 2 : KAMP BEDELİ VE ÖDEME

2/A – Kamp bedeli KDV dahil olarak ayrıca belirtilmiştir. Müşteri bu sözleşme bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

2/B – Bu belge kredi kartı ile ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda AçıkBeyin firmasını yukarıda numarası yazılı kredi kartımdan aldığım ve/veya alacağım mal ve hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılmaktadır. Firma bu tahsilata aracılık etmekte olup banka kanalından kaynaklanabilecek sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

2/C – Bu belge ile AçıkBeyini aldığım/alacağım mal ve hizmetler için rezervasyon esnasında alınan kredi kartımla tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

2/D – Toplam 12 ana maddeden oluşan bu sözleşmede ki doğabilecek taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, İstanbul Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.