MİNDFULNESS DANIŞMANLIĞI

Mindfulness (bilinçli farkındalık) yıllar içinde kalıplaşmış zihin örüntülerini ve otomatik davranışlarımızı farketmemizi sağlayan anda kalma tekniğidir. Özellikle öfke gibi zorlayıcı duyguların yönetimini, sürekli kaygı ya da depresif ruh hali ile baş etmeyi ve stresi azaltmayı sağlar. Bireyin kendiyle olan ilişkisi farkındalık ışığında değiştikçe sosyal ilişkileri de gelişir. Zihin ve beden uyumu artarken tepkisel davranışlar azalır.

Anda kalabilmek dikkati sürdürebilme becerisine bağlıdır. Bu beceriyi geliştirmek ve farkındalığı günlük hayatta da sürdürülebilir hale getirmek mindfulness yaklaşımının temel konusudur. Davranış değişiklikleri ancak o zaman ortaya çıkar. Bu bağlamda bireysel danışmanlık seanslarının 8 ile 10 hafta devam etmesi gerekmektedir. Seanslardaki uygulamalar kişinin geliş nedenine, yapısına ve ihtiyacına göre programlanır.

Kimler katılabilir:

–              Öfke ve kaygı yönetimi konusunda sorun yaşayanlar,

–              Kronik strese bağlı psikolojik ve fizyolojik rahatsızlığı olanlar,

–              Stres yönetimi konusunda pratik kazanımlar elde etmek isteyenler,

–              Yaşama bakışını çeşitlendirmek, geliştirmek isteyenler,

–              Performans ve odaklanma sorunu yaşayan sporcular,

–              Tanımlanan bir sıkıntı, sorun, tekrar eden açmazlara, beden-zihin- duygu, ilişkiler ve dış dünya bütünlüğü ile farkındalık kazanmak isteyen herkesin katılabileceği bir bireysel programdır.

 

Danışman: Azize Şahin

Menü