Disleksi ve Yaratıcılık

Disleksi ve yaratıcılık arasında derin bir bağlantı olduğunu; disleksik bireylerin, hepimizden çok daha farklı bakış açıları ve değişik alanlardaki özel yetenekleri sayesinde sanatın ve bilimin bir çok alanına büyük katkılar sağladığını, kapsamlı bir araştırma yapmadan önce pek bilmiyordum. Bu “nörolojik bozukluk”  ya da “öğrenme güçlüğü” olarak adlandırılan duruma sahip insanlara özel yeteneklerine göre yaklaşıldığı takdirde,…

Otizm ve Davranış Problemleri-1: Kendine zarar verme

Otizm yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan ve sosyal, iletişimsel farklılıklarla ve sınırlı ilgi ve yineleyen davranışlarla karakterize bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizmli bireyler bunların yanında davranış problemleri de gösterebilmektedir. Davranış problemleri çocuğun eğitimden verim almasını engelleyebilir, yaşam kalitesini düşürebilir ya da kendine veya başkalarına zarar vermesine neden olabilir. Davranış problemleri 3 ana başlıkla incelenebilir. 1-…

Bir müzik öğretmeninin disleksiden öğrendikleri

Eğer disleksili bir çocukla tanışmasaydım müziğin bu kadar muazzam etkileri olduğunu fark edemezdim.. Müzik, toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başında yer alır. Duyduğunuz andan itibaren içinizde bir yerlere dokunur ve etkisini kolay kolay unutamazsınız. Bazen sözlerle ifade edilemeyenleri notalarla önünüze seriverir. Yapılan birçok araştırmaya göre de müzik eğitiminin işitsel işleyişe sağlam ve uzun süreli biyolojik faydalar…

Başarı Hikayeleri – Günlük Yaşam Becerilerinin Önemi

Eda 14 yaşında, ağır zihinsel engel ile devam eden otizmli bir öğrencimizdi. Çığlık nöbetleri, kendini ısırma ve sürekli ağlama davranışları vardı. Evde kontrolü zordu, anne ile baba nöbetleşe yaşıyor ve ağlamalarını rahatlatmaya çalışıyor fakat bir işe yaramıyordu. Bizimle çalışmaya başladığında, o güne değin akademik beceriler ağırlıklı bir program uygulandığını gördük. İlerlemeyen ve günlük yaşamındaki karmaşaları…

Otizm ve Dramatizasyon

Hiç okul yıllarınızda teneffüste arkadaşlarınızla oynadınız mı? Ya da adını bir türlü öğrenemediğiniz sınıf arkadaşınıza adını nasıl sordunuz? Tarih dersinde öğretmeniniz bir soru sorduğunda, aklınızda sadece okuduğunuz o son kitap varken nasıl cevap verdiniz? Otizm tanısı almış küçük bir çocuk özel eğitim sürecini yaşarken belli bir noktada uzmanlar artık okula başlaması gerektiğini söyleyecektir. Otizmli çocuğumuz…

OTİZM VE SPOR

Otizm yelpazesinde yer alan çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun davranışları edinebilme ve sosyal ortamda bu davranışları pekiştirme sürecinde en etkili yöntemin özel eğitim olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak ebeveynler alternatif yöntemleri de değerlendirerek çocukları için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarından emin olmak istiyor. Günümüzde bu alternatif yöntemlerden en popüler olanı ise spor eğitimi.…
Menü