İçsel Yolculuk Hikayeleri

AMAÇ: İş ve sosyal hayatımızda karşımıza çıkan engelleri aşmak, sorunları çözmek ve daha mutlu bireyler olmak için kadim bilgeliğin yol göstericiliğinden yararlanmaya ihtiyaç duyarız. İçsel…
Menü